تفاوت نرم افزارهای تحت وب با ديگر نرم افزارها

تفاوت نرم افزارهای تحت وب با ديگر نرم افزارها

تفاوت نرم افزارهای تحت وب با ديگر نرم افزارها :

نرم افزارهای تحت وب خصوصيات خاصی دارند كه آنها را از بقيه نرم افزارها متمايز می كند. به تعدادی از اين خصوصيات در ذيل اشاره می كنيم :

 • Network intensiveness : “نرم افزارهای مبتنی بر وب” بر روی يك ساختار شبكه ای قرار می گيرند. همچنین بايد به احتياجات اجتماعات و دسته های مختلفی از مشتريان پاسخگو باشند. يك”نرم افزارهای مبتنی بر وب” ممكن است بر روی اينترنت قرار بگيرد و قابل دسترس برای سازمان خاصی باشد. يا بر روی اكسترانت قرار گرفته و در اختيار شبكه ای خاص از كاربران قرار گيرد.
 •  Concurrency : ممكن است تعداد زيادی از كاربران در يك زمان به “نرم افزارهای مبتنی بر وب” دستيابی پيدا كنند.در اغلب موارد الگوی استفاده ميان كاربران مختلف بسيار متفاوت است.
 • Unpredictable load : ممكن است تعداد كاربران يك “نرم افزارهای مبتنی بر وب”در روزهای مختلف متفاوت باشد. اين مسئله به خوبی قابل پيش بينی نيست. به عنوان نمونه اين دوشنبه سيستم ۱۰۰ كاربر داشته،۵ شنبه ۱۰۰۰۰ كاربر و دوشنبه آينده ۲۰۰۰ كاربر.
 • Performance : در صورتيكه كاربر “نرم افزار مبتنی بر وب” انتظار زيادی برای دستيابی به پردازشهای سمت سرور و يا قالب بندی و نمايش سمت كلانيت بكشد، ممكن است به راحتی از رجوع مجدد خودداری كند. همچنین سيستم مشتريان خود را از دست بدهد.
 • Availability : هيچوقت نمی توان ۱۰۰ درصد مواقع در دسترس بود. با اين حال ممکن است در هر زمان از ۲۴ ساعت روز، كاربرانی از يك نقطه جهان بخواهند از سيستم استفاده كنند. به همين علت يك “نرم افزار مبتنی بر وب” بايد ۲۴ ساعت شبانه روز، هفت روز هفته و ۳۶۵ روز سال در دسترس باشد.

 • Data Driven : عملكرد اصلی بسياری از “نرم افزارهای مبتنی بر وب”استفاده از هايپرمديا (Hypermedia) است. هايپرمديا برای نمايش متون، گرافيكها، اصوات و تصاوير می باشد. به عبارت ديگر عمده “نرم افزارهای مبتنی بر وب” از اطلاعاتی كه بر روی پايگاه داده های محلی و غير محلی وجود دارند به صورت مشترك استفاده می كنند. همچنین محتوای خود را توسط اين اطلاعات تهيه می كنند.
 • Content sensitive : يكی از معيارهای مهم كيفيت يك “نرم افزار مبتنی بر وب”،كيفيت و زيبايی محتوای آن می باشد.
 • Continuous Evolution : تكامل در “نرم افزارهای مبتنی بر وب” امری عادی به حساب می آيد.”نرم افزارهای مبتنی بر وب” همانند يك باغ مدام در حال تغيير و رشد می باشند. اطلاعات و محتوای آنها می توانند دائماً تغيير يابند. به همين علت نگهداری و مراقبت مداوم امری مهم و حیاتی محسوب می شود.
 • Immediacy : منظور از فوريت، لزوم هر چه سريعتر در دسترس بودن سيستم در بازار می باشد. اين خصوصيت مربوط به بسیاری از سيستمها ميی باشد. ولی در مورد بسياری از “نرم افزارهای مبتنی بر وب” زمان حضور در بازار چند روز و يا چند هفته است. در مقايسه با ديگر نرم افزارها اين زمان بسيار كوتاه است. برای همين بايد از روشهایی برای ايجاد “نرم افزارهای مبتنی بر وب” استفاده کنیم که این ویژگی را پوشش دهند. البته توسط ابزاهایی که امروزه وجود دارند می توان يك “نرم افزار مبتنی بر وب” ساده را در چند ساعت آماده كرد.
 • Security : “نرم افزارهای مبتنی بر وب” توسط يك ساختار شبكه ای می توانند در دسترس كاربران مختلف با مقاصد مختلف در هر سوی جهان باشند. بسيار دشوار و حتی غير ممكن است كه جمعيت كاربرانی را كه به سيستم دسترسی دارند را محدود كرد. به همين علت به منظور محافظت از اطلاعات حساس و ايمن نمودن انتقال داده ها، از ساختارهای امنيتی قدرتمندتری نسبت به دیگر نرم افزارها بايد استفاده كنيم.
 • Aesthetics : يك جزء لاينفنك هر “نرم افزار مبتنی بر وب” زيبايی ظاهری آن می باشد. برای موفقيت يك “نرم افزار مبتنی بر وب” طراحی زيبای ظاهری نقش بيشتری نسبت به طراحی تكنيكی دارد. همه ويژگيهای بالا به نحوی در “نرم افزارهای مبتنی بر وب” اثر گذارند.