نمونه کار ربات تلگرام

یکی از مهمترین کارهای ربات تلگرام این است که به گروه های مختلف اضافه می شود و در بین ارتباطات انسانی وظیفه اصلی خود از جمله خبر رسانی، جستجو و مانند آن را انجام می دهد.
طیف، کارکرد و کیفیت این ربات‌ها متنوع است و به تبع آن ارزش ریالی و قیمت‌ رباتها هم تغییر می‌کند.

نمونه کار ربات تلگرام های آی هیوا

fantoni fantoni تجهیزات آشپزخانه
fantoni تجهیزات آشپزخانه ربات کاتالوگ برای معرفی محصولات و خدمات شرکت فانتونی مشاهده
ربات AGT Group ربات AGT Group فن آوری های پیشرفته در صنایع چوب
ربات AGT Group فن آوری های پیشرفته در صنایع چوب ربات کاتالوگ برای معرفی محصولات شرکت AGT مشاهده
ربات فینسا ربات فینسا ربات کاتالوگ محصولات فینسا اسپانیا
ربات فینسا ربات کاتالوگ محصولات فینسا اسپانیا معرفی و نمایش محصولات شرکت فینسا مشاهده
ربات بارخونه ربات بارخونه فروشگاه اینترنتی
ربات بارخونه فروشگاه اینترنتی فروش تحت تلگرام محصولات وبسایت barkhooneh.com مشاهده